Thông tin dự án

  • Nghiệp vụ : Phát triển và vận hành website Thương mại điện tử
  • Website : buyhome.hk
  • Thời gian : 2017
  • Khách hàng:Hồng Kông